Osnovni podatki

Vrtec deluje kot enota Osnovne šole Benedikt. Pokriva potrebe po vzgoji predšolskih otrok iz občine Benedikt. Če je v vrtcu dovolj prostih mest, se na željo staršev v vrtec vključujejo tudi otroci iz drugih občin.

V stavbi vrtca je osem oddelkov predšolskih otrok, in sicer štirje oddelki otrok 1. starostnega obdobja od 1 do 3 let in štirje oddelki otrok 2. starostnega obdobja od 3 let do vstopa v šolo.

Tudi v tem šolskem letu ostaja odprta ENOTA MAVRICA v prostorih bivšega vrtca. V enoti Mavrica je oddelek Mavrice. V njem so otroci iz 2. starostnega obdobja, stari od 3 – 4 leta.