Osnovni podatki

Vrtec deluje kot enota Osnovne šole Benedikt. Pokriva potrebe po vzgoji predšolskih otrok iz občine Benedikt. Če je v vrtcu dovolj prostih mest, se na željo staršev v vrtec vključujejo tudi otroci iz drugih občin.

V stavbi vrtca je osem oddelkov predšolskih otrok, in sicer štirje oddelki otrok prvega starostnega obdobja od 1 do 3 let in štirje oddelki otrok drugega starostnega obdobja od 3 let do vstopa v šolo.

Vse igralnice so opremljene z ustrezno opremo in didaktičnimi sredstvi. Didaktična sredstva dopolnjujemo z nakupom ter delno s sredstvi, ki jih izdelamo sami.

Igre na prostem izvajamo na igrišču ob vrtcu ter na športnem igrišču v bližini šole. Enkrat tedensko športne dejavnosti in igre izvajamo v telovadnici v šoli po vnaprej dogovorjenem urniku. Občasno uporabljamo tudi knjižnico v šoli.