Aktivnosti

Jutranje zbiranje otrok

Vrtec odpiramo ob 5.30 uri.
  • Od 5.30 do 6.30 se otroci iz vseh oddelkov zbirajo v igralnici Metuljčkov, ki se nahaja v pritličju vrtca.
  • Od 6.30 ure dalje se otroci iz oddelkov Zvezdic, Mehurčkov, Olačkov in Sončkov zbirajo in družijo v igralnici Sončkov in sicer Mehurčki in Zvezdice do 7.00, Oblački in Sončki do 7.30.
  • Otroci iz oddelka Lunic, Palčkov in Škratov se zbirajo v igralnici Metuljčkov do 7.30.

Popoldansko druženje in odhod domov

  • Od 15.00 ure naprej se otroci postopoma združujejo.
  • Otroci iz oddelka Oblačkov se ob 15.00 uri pridružijo otrokom iz oddelka Sončkov.
  • Ob 15.30 se otrokom v igralnici sončkov pridružijo še otroci iz oddelka Mehurčkov in Zvezdic.
  • Ob 15.45 se vsi oddelki pridružijo otrokom iz prvega starostnega obdobja v igralnici Metuljčkov.
  • V primeru lepega vremena se družijo na igrišču vrtca.
Vrtec se zapre ob 16. 30 uri.