Projekti

Rezultat iskanja slik za palček bralček
Projekti, ki jih izvajamo v našem vrtcu, so vsebinsko zaokrožene in časovno omejene dejavnosti, ki nas privedejo do vnaprej zastavljenih ciljev.

Izvajamo jih v posameznih oddelkih in potekajo v različnih časovnih intervalih skozi vse šolsko leto. Nekateri projekti se nadaljujejo iz preteklega šolskega leta saj se le ti dopolnjujejo in nadgrajujejo z novimi vsebinami.

       Rezultat iskanja slik za projekti v vrtcu

            Rezultat iskanja slik za projekti v vrtcuV letošnjem šolskem letu smo si zadali naslednje projekte: 


PROJEKT »Z MANJ STRESA V ŠOLO«

PROJEKT »RASTEM S KNJIGO« oz./ali "PALČEK BRALČEK"

PROJEKT »KNJIGOBUBE« (glede na interes in povpraševanje staršev)

PROJEKT »PASAVČEK«                                  

PROJEKT » VARNO S SONCEM«                       

PROJEKT  »KRESNIČKA«                                             

PROJEKT »MALI SONČEK«

         PROJEKT« PRVI VARNI KORAKI V PROMETU« 
                                                          

Rezultat iskanja slik za projekti v vrtcu
            EKO PROJEKT:  

EKO PROJEKT »LOČEVANJE ODPADKOV«

INOVACIJSKI PROJEKT V KROGU:

PROJEKT V KROGU – ZNATI PRISLUHNITI SEBI IN DRUGIM; je sprejet kot inovacijski projekt na Zavodu za šolstvo RS. Ljubezen in zaupanje med otrokom in odraslim je temelj vsake vzgoje. Njen cilj pa je otroke poučiti o celovitosti življenja, o samorazumevanju, o medsebojnih odnosih, o ozaveščanju lastnih čustev, misli in o človeških vrednotah.

S cilji in vsebino tega projekta želimo stopiti na pot razumevanja in zaupanja med otrokom in odraslim, saj je to temelj vsake vzgoje. Želimo, da bi otroci na pot odraščanja stopili dobro pripravljeni.

PROJEKT MUZIKOTERAPIJA

Program se bo izvajal v sklopu Glasbeno umetniškega društva MUSICA LEVARES, Muzikoterapija – MINI MUZIKA. S programom prenašamo v prakso potrjene hipoteze psihologov in pedagogov, kateri v vsakem otroku vidijo neodkrite potenciale, katere je potrebno razviti in podpreti - sodelovanje z ga. Majda Fras Leva (izvedba delavnic on Tednu Benedikta).

Koordinatorka: ga. Majda Fras Leva


                                                                                       

Comments