Predstavitev programov


1.   Dnevni program (od 6-9 ur).

2.  Dodatni programi, ki se izvajajo izven celodnevnega programa - nadstandardni programi 

3.  Obogatitveni  programi, ki jih izvajajo strokovne delavke iz vrtca.

4.  Projekti.

5.  Posebne dejavnosti, dogodki, prireditve.


1. DNEVNI PROGRAM 

Se izvaja v oddelkih od trenutka, ko otrok vstopi v vrtec in do njegovega odhoda. Delo poteka skupno, skupinsko, individualno, v paru. Delo izvajata vzgojitelj/ica in pomočnica vzgojitelja/ice. Življenje v skupini je načrtovano, napisano in spremljano z evalvacijo in refleksijo, ki jo vzgojiteljica zapiše vsak dan ali po zaključku določene vsebine.

PRIORITETNE NALOGE ODDELKOV 

Prioritetne naloge oddelkov izhajajo iz prednostne naloge, ki smo si jo zadali za šolsko leto 2016/17 v korelaciji s področji dejavnosti iz preteklega šolskega leta.  

 

                                ODDELEK

 

PRIORITETNE DEJAVNOSTI

METULJČKI

Vzgojiteljica: Sara Jodl

Pom. vzgojiteljice: /

Otrok razvija jezik na vseh jezikovnih ravninah.

Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov.

LUNICE

Vzgojiteljica: Mihaela Škof

Pom. vzgojiteljice: Liljana Greifoner


Skozi igo do prvih besed.

Z lutko odkrivamo svet.

PALČKI

Vzgojitelj: Dominik Kocbek

Pom. vzgojitelja: Saša Firbas                      

 

          Mavrični svet pravljic. 

OBLAČKI

Vzgojiteljica: Sabina Bratuša               

Pom. vzgojiteljice: Gabrijela Antolin


     S pravljico na potep: Vzgajanje vrednot in spodbujanje jezikovnih zmožnosti s pomočjo pravljice.

ZVEZDICE

Vzgojiteljici: Simona Lorenčič, Magdalena Franc      

Pom. vzgojiteljice: Martina Ješovnik

Z lutko v svet pravljic.

 Drevo nam pripoveduje.

Deklamacija je moja zgodba.

MEHURČKI

Vzgojiteljica: Doroteja Šlebinger

Pom. vzgojiteljice: Blanka Majcenič

 

      Skupaj gradimo medsebojne odnose.

      Razvijanje komunikacijskih spretnosti.

SONČKI

Vzgojiteljica: Zdenka Tetičkovič

Pom. vzgojiteljice: Cvetka Kocmut

 

       Pravljični junaki, moji prijatelji.

      Spodbujanje družinskega branja.

 

2. DODATNI PROGRAMI, KI JIH  IZVAJAMO IZVEN PROGRAMA VRTCA Z DOPLAČILOM STARŠEV – NADSTANDARDNI PROGRAMI

Dodatne programe izvajajo zunanji sodelavci in strokovne delavke šole. To so različne aktivnosti ali ponujeni tečaji, ki se izvajajo v strnjeni obliki ali enkrat na teden v določenih mesecih.

O časovnih terminih, trajanju, starostni omejitvi in vsebini posameznih programov so starši pravočasno obveščeni. Za varnost otrok in kvaliteto programa so odgovorni izvajalci, ki program ponujajo.

PREDVIDENO:

PLAVALNO OPISMENJEVANJE – tečaj plavanja za predšolske otroke (Terme Ptuj).

CICI PLESNA ŠOLA (ponudba plesne šole zunanjih izvajalcev glede na povpraševanje).

ZA MAJHNE RADOVEDNEŽE (jezikovni tečaj nemškega in angleškega jezika za otroke od 4. leta starosti dalje). Opombe: tečaj se bo izvajal le oz. v primeru, če bomo lahko našli oz. uredili  in zagotovili vir financiranja.

     VRTEC V NARAVI za predšolske otroke (Pohorje – Hotel Zarja***).

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI (organizirana bo glede na ponudbo in povpraševanje staršev – zunanji izvajalci).

PREDSTAVE LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA KU – KUC IZ LENDAVE (abonma).

KNJIGOBUBE – POBARVANA PRAVLJICA – bralno izobraževalni program (izvajal se bo po oddelkih gleda na interes staršev).

ATLETIKA (izvajala se bo v popoldanskem času v športni dvorani Benedikt; izvajalka programa ga. Sabina Veit). 

V določene dodatne programe, kjer je omejitev starost otrok, se vključujejo otroci, ki naslednje šolsko leto odhajajo v šolo. V nekatere programe pa se lahko vključijo vse starostne skupine otrok. 


3. OBOGATITVENI PROGRAMI

Izvajamo jih strokovni delavci vrtca in z njim poglabljamo doseženo kakovost strokovnega dela v vrtcu. Nekatere programe izvajamo tudi ob sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki. V dopoldanskem času vzgojitelji organizirajo obogatitvene  dejavnosti z različnih področij.

Oblike so stalne in občasne, skladno z dogovori med oddelki in interesi.

·       CICI PEVSKI ZBOR – pevski zbor otrok iz starejših skupin pod vodstvom vzgojiteljice Simone Lorenčič.

·       PLESNE URICE – glasba in ples bosta vodilo otrok iz starejših skupin pod vodstvom vzgojiteljice Sabine Bratuša.

·       RAČUNALNIŠKI KOTIČEK – spoznavanje računalnika, didaktičnih iger za predšolske otroke, risanje, spremljanje programa;  http://www.LILIBI.si. V oddelkih, kjer bo zagotovljen računalnik ali IKT tehnologija.

·       CICI VESELA ŠOLA – otroci spoznavajo različne vsebine ob etapnih ciljih Cicidoja ter sodeluje na republiškem Ciciveselošolskem tekmovanju v mesecu aprilu. Reševanje nalog je zabavno in ne tekmovalno.

·       PRAVLJIČNE URICE – »SPOMINSKE URICE« Potekajo v šolski  knjižnici ob sodelovanju s knjižničarko go. Mihaelo Ruhitel. Otroci prisluhnejo zanimivim ter tematsko in starostno primernim pravljicam. Usvojene pravljice otroci nadgradijo z likovnim ustvarjanjem.

·       RASTEM S KNJIGO – »PALČEK BRALČEK« Otrokom ponuja knjige, ki jih lahko odnesejo domov in jih čez nekaj časa vrnejo in o njih  pripovedujejo.

·       TELOVADBA V TELOVADNICI – »VADBENE URICE« Vsi oddelki  imajo zagotovljeno telovadbo v šolski telovadnici  po dogovorjenem urniku. Občasno se v telovadnico odpravijo tudi malčki.

·       PRVI VARNI KORAKI V PROMETU – skupaj s policistom se sprehajamo po varnih poteh našega kraja  in se skozi praktične dejavnosti vključujemo v promet – KOLESARČKI, PASAVČEK (nadgradnja izvedenih dejavnosti ob pomoči organizatorjev programa in projekta).

·       »DOBIMO SE NA POSTAJI« Projekt je bil pred preteklo šolsko leto na novo zasnovan. V sodelovanju z vzgojitelji slovenskih vrtcev in Ministrstva za infrastrukturo in prostor na področju integracije javnega potniškega prometa je bil izdelan priročnik za trajnostno mobilnost. Tudi letošnje šolsko leto nam bo popestril dejavnosti, predvsem tiste, ki se bodo navezovale na temo prometa oz. prvih varnih korakov v prometu.

     MALI SONČEK – namen projekta je motivirati otroke za gibalne dejavnosti. Smoter projekta je sodelovanje v programu, ne pa storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive otroke. Organizator projekta je Zavoda za šport RS Planica.

·       ZOBOMIŠKA/ZOBOKROKI – ročni lutki nam pomagata in svetujeta pri negi in skrbi za zdravje naših zobkov, saj z zanimivimi vsebinami in aktivnostmi spodbujata otroke k skrbi za zdrave zobke. Izvaja ga oddelek za Zobno preventivo iz ZD Lenart.

·       Z MANJ STRESA V ŠOLO – sodelovanje z bodočo učiteljico prvega razreda na različnih področjih in z različnimi vsebinami (v projekt so vključeni predšolski otroci, ki gredo naslednje šolsko leto v šolo – v 1. razred).

·       EKO BRALNA ZNAČKA – namenjena je otrokom starejših skupin. Otroci ob pomoči vzgojiteljev spoznajo eko vsebine preko knjig in poučnih didaktičnih pripomočkov ter na to temo tudi likovno – tehnično ustvarjajo. Sodelujemo tudi na likovnem natečaju (izvajanje v posameznih oddelkih glede na interes in željo).

·       PRAVLJIČNO – USTVARJALNE URICE na temo: Zabavajmo se v vrtcu! Sodelovanje z matično knjižnico Lenart – izvajalka programa je pravljičarka ga. Aleksandra Papež. Pravljičarka obišče vse oddelke vrtca. Otrokom pripoveduje pravljice, izvaja delavnice, prinese knjige, bere, poje, igra, izvede igro, lutkovno igrico, pripravi razstavo, bazar, kviz, uganke. Poudarek njenih aktivnosti bo na: tednu otroka, prazničnem decembru, valentinovem, materinskem dnevu, pomladi, veliki noči, rojstvu knjige…Tudi to šolsko leto bomo sodelovali in  nadaljevali s projektom.

·       GIBANJE OB PRAVLJICI – »Gibalna pravljica« je bila preteklo šolsko leto na novo zasnovana dejavnost v našem vrtcu, s katero nas je in nas bo tudi to šolsko leto ponovno seznanila ter jo tudi izvajala pravljičarka ga. Aleksandra Papež pod okriljem matične knjižnice Lenart. Gibanje, glasba in pravljica bodo vedrile naše otroke od najmlajših pa do najstarejših.

·    MEDIMEDO – projekt Medimedo je namenjen otrokom med 3. oziroma 4. do 6. letom, da na sproščen način preko igre premagajo strah pred zdravniškimi pregledi. To dosežemo tako, da postavimo improviziran zdravstveni dom za igračke s čakalnico, ambulantami, rentgenom in lekarno, kjer delujejo študentje medicine in dentalne medicine kot zdravniki igračk in kamor otroci pripeljejo svoje bolne prijatelje. Hkrati pa tudi zmanjšamo negotovost bodočih zdravnikov in zobozdravnikov ob srečanju z najmlajšimi bolniki. Projekt bomo v tem šolskem letu poskušali nadaljevati. 

 

4. PROJEKTI                                 

Projekti, ki jih izvajamo v našem vrtcu, so vsebinsko zaokrožene in časovno omejene dejavnosti, ki nas privedejo do vnaprej zastavljenih ciljev.

Izvajamo jih v posameznih oddelkih in potekajo v različnih časovnih intervalih skozi vse šolsko leto. Nekateri projekti se nadaljujejo iz preteklega šolskega leta saj se le ti dopolnjujejo in nadgrajujejo z novimi vsebinami.

V letošnjem šolskem letu smo si zadali naslednje projekte:

PROJEKT »Z MANJ STRESA V ŠOLO«

PROJEKT »RASTEM S KNJIGO«

PROJEKT »KNJIGOBUBE«

PROJEKT »PASAVČEK«

PROJEKT » VARNO S SONCEM«

PROJEKT  »KRESNIČKA« 

PROJEKT »MALI SONČEK«

         PROJEKT« PRVI VARNI KORAKI V PROMETU« 

          EKO PROJEKT:  

EKO PROJEKT »LOČEVANJE ODPADKOV«

INOVACIJSKI PROJEKT V KROGU:

PROJEKT V KROGU – ZNATI PRISLUHNITI SEBI IN DRUGIM; je sprejet kot inovacijski projekt na Zavodu za šolstvo RS. Ljubezen in zaupanje med otrokom in odraslim je temelj vsake vzgoje. Njen cilj pa je otroke poučiti o celovitosti življenja, o samorazumevanju, o medsebojnih odnosih, o ozaveščanju lastnih čustev, misli in o človeških vrednotah.

S cilji in vsebino tega projekta želimo stopiti na pot razumevanja in zaupanja med otrokom in odraslim, saj je to temelj vsake vzgoje. Želimo, da bi otroci na pot odraščanja stopili dobro pripravljeni.

PROJEKT MUZIKOTERAPIJA

Program se bo izvajal v sklopu Glasbeno umetniškega društva MUSICA LEVARES, Muzikoterapija – MINI MUZIKA. S programom prenašamo v prakso potrjene hipoteze psihologov in pedagogov, kateri v vsakem otroku vidijo neodkrite potenciale, katere je potrebno razviti in podpreti - sodelovanje z ga. Majda Fras Leva (izvedba delavnic on Tednu Benedikta).

Koordinatorka: ga. Majda Fras Leva


5. POSEBNE DEJAVNOSTI, DOGODKI, PRIREDITVE

Praznovanja, prireditve, povezovanja med skupinami, ogledi in obiski bodo potekali po načrtih oddelkov. Tako bo veliko vertikalne in horizontalne povezanosti (dramatizacije, lutke, risbe, gibanje ob pravljici, sodelovanje s šolo, sodelovanje s starši, sodelovanje z zunanjimi sodelavci…).

  

Comments